KEND─░N─░ REV─░ZE ETMEK

KEND─░N─░ REV─░ZE ETMEK
U─×UR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri sürekli dü┼čünen insanlar olduklar─▒ndan daima revizyona aç─▒kt─▒rlar.
Kararl─▒d─▒rlar ama kat─▒ de─čildirler.
Sorunlar─▒ görmek onlar için evleviyeti olan bir durumdur. Bunun için aç─▒k ileti┼čimi esas al─▒rlar.
Sahip olduklar─▒ güçlü kavramlar─▒ maniple ederek tahakküm etmekten, ba┼čkalar─▒n─▒ susturmaktan, kendilerini ifade etmekten al─▒koyarak ileti┼čimi kesmekten kesinlikle uzak dururlar.
Ben Haktan yanay─▒m sen bat─▒ldan tarafs─▒n gibi kesin yarg─▒ yakla┼č─▒mlar─▒yla di─čerini elemez.
Hakikat tekelcili─čine giri┼čmez.
Çünkü ahlakî ileti┼čimin sertlikle gerçekle┼čemeyece─činin fark─▒ndad─▒r. 
Kesin yarg─▒lar kullanmaz.
Kendisinin ve muhatab─▒n─▒n de─či┼čebilmesine f─▒rsat tan─▒yacak aral─▒klar b─▒rakabilmek için bu prensipler üzerinden cümlelerini kurar, söylem geli┼čtirir.
Kendi ferdiyetini yani tekilli─čini esas alarak umum hakk─▒nda kesin ç─▒kar─▒mlarda bulunmadan onu dinlemeye ve anlamaya de─čer görür.
Kendisinin dinlenilebilmesini de bu ahlakî ilke üzerinden temellendirir.
Kendisinin dünyaya, ba┼čka insanlara, farkl─▒ olana aç─▒k tutabildi─či ölçüde münasebete geçebilece─čini, kritik edebilece─čini tecrübe ederek sonuca ula┼čabilece─činin idrakini ayakta tutar.
Güzel ahlak yolcusunun zihni vahiyle ayd─▒nland─▒─č─▒ ve akl─▒n─▒ yine vahiyle i┼čletti─či için ele┼čtirel bilinç olmadan ahlak─▒n tam ve mükemmel olarak te┼čekkül edip aç─▒─ča ç─▒kamayaca─č─▒n─▒n fark─▒ndad─▒r.
Bunun ön ad─▒m─▒ ise önce kendisini tan─▒mas─▒d─▒r.
Kendini tan─▒yamam─▒┼č, negatif ve pozitif yanlar─▒n─▒ tam kavrayamam─▒┼č birisinin ele┼čtiriden kaçaca─č─▒n─▒, kurdu─ču ┼čatonun y─▒k─▒labilece─čini bildi─činden sald─▒r─▒ya varan bir dil kullanaca─č─▒na müdriktir.
Bu nedenle yüksek erdem yolcular─▒ insanlar─▒n birbirini anlayarak, evreni tan─▒yarak, hayat─▒ ve hadiseleri do─čru yorumlayarak ancak Kur’an-─▒ Kerim’i dolay─▒s─▒yla Allah ve O’nun resulünü anlayabileceklerini bildiklerinden ötekiyle olan diyaloglar─▒n─▒ erdem üzerinden gerçekle┼čtirirler.
Bu, onlar için ahlakî bir ileti┼čim tarz─▒d─▒r.
Ya┼čam─▒ yok saymaz.
Olaylar─▒ görmemezlikten gelerek geçi┼čtirmez.
Bedensel, zihnî ve ruhi tecrübeyi yads─▒maz.
Ey hakikat yolunun kendini revize etmeye aç─▒k ahlakî ileti┼čimi önemseyen yolcusu.
Kendini hakikatin tekelcisi olmaktan vazgeçirip talibi olmaya yönlendirmelisin.
Hayat─▒n─▒ kurgulardan ar─▒nd─▒r─▒p gerçekle temellendirmelisin.
Dini ve ahlak─▒ kendi dünyanda konumland─▒r─▒rken hevesle, tarafgirlikle, ba┼čkalar─▒n─▒ mahkûm etmekle, örseleyip ötekile┼čtirmekle de─čil kesin kan─▒t olan Kur’an üzerinden sa─čl─▒kl─▒ bir biçimde yapmal─▒s─▒n.
Deneyimlerini ahlakî ileti┼čim aç─▒s─▒ndan önemsemelisin evet ama bunu di─čerinin tecrübesini yok sayarak gerçekle┼čtiremeyece─činin fark─▒nda olmal─▒s─▒n.
Evvela fani olu┼čunun idrakinde olmal─▒s─▒n ki, tutumun buna göre ┼čekillensin.
Ele┼čtiriden kendini muaf tutarak ahlakî bir ileti┼čimi de─čil narsist bir davran─▒┼č─▒ ancak ortaya koyabilirsin.
Kibrin oldu─ču yerde ileti┼čim e┼čitler aras─▒nda olamayaca─č─▒ndan ast ve üst ileti┼čimi ortaya ç─▒kar ki, bu ahlakî olmaktan uzakt─▒r.
Sade olmal─▒s─▒n.
Sahih olmaktan uzak dü┼čmemelisin.
─░nsanlar─▒n birbirini anlad─▒kça, tecrübelerini dikkate ald─▒kça, empatiyi önceledikçe ancak ortak bir payda olu┼čturarak etkile┼čimi aç─▒k tutabilece─čini ve kendini revize edebilece─čini unutmamal─▒s─▒n.
Maksudu anlama gayreti ahlakî ileti┼čimin en önemli vasf─▒d─▒r.
E─čer güzel ahlak yolunda vuslat edenlerden olmay─▒ önemsiyorsan sen de onlar gibi kendini tahlil edip gere─čini yapmaktan geri kalmamal─▒s─▒n.
Ak─▒l ve kalp bu tecrübe ile ancak güzel ahlaka ula┼čabilir.

 

Yaz─▒y─▒ Be─čen :     0
Payla┼č :