Kendini bilmek; sözlüklerde akl─▒ ve muhakemesi yerinde olmak, vali olmak, a─č─▒rba┼čl─▒ olmak, kendini ve çevresinin bilincinde olma durum ve onuruna yak─▒┼čacak biçimde davranmak gibi anlamlara gelir. Bunun yan─▒ s─▒ra kendini bilmek aklî melekesi yerinde olmak, nerede nas─▒l davranaca─č─▒n─▒ ne yapt─▒─č─▒n─▒ bilmek, kendisinin ne oldu─čunu idrak etmek hakikatine eri┼čmek olarak tan─▒mlan─▒r.

                Kendini bilmek, makul olmak ve haddini bilmek olarak anlat─▒l─▒r.  Kendi özelliklerini bilmek, kendi s─▒n─▒rlar─▒n─▒ bilme, kendisi ile ilgili bilgi sahibi olma gibi anlamlara da gelir.

                Yunus Emre'nin,

                “─░lim ilim bilmektir,

                ─░lim kendin bilmektir,

                Sen kendini bilmezsen,

                Ya nice okumakt─▒r” sözleri bu konuda bize ipuçlar─▒ verir. Yunus Emre, ki┼činin ilim sahibi olmas─▒n─▒n ilk basama─č─▒n─▒n “Kendini bilmek” oldu─čunu , bu olmadan ilim sahibi olunmas─▒n─▒n anlams─▒z oldu─čunu net bir ┼čekilde ifade etmi┼č.

                Kendini bilmek psikolojide zekâ e─čitiminin bir basama─č─▒ olarak fark─▒ndal─▒─ča denk gelir. Buna “öz bilinç” de diyebiliriz.  Öz bilinçten sonra “öz denetim” gelir ki burada ki┼či kendini ve davran─▒┼člar─▒n─▒ ak─▒l süzgecinden geçirerek yönetebilir.

Psikiyatri Uzman─▒ Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pozitif psikolojide kendini bilme kavram─▒na yüklenen anlamda kendini bilmek kavram─▒n─▒n kendini kontrol etmek ve kendini yönetebilme becerisi kazanmak için ön basamak ve ön ┼čart olarak sunuldu─čunu” belirtmi┼čtir.

                Tüm bu aç─▒klamalar e┼čli─činde sürekli bir fark─▒ndal─▒ktan söz edilmekte oldu─čunu ve bütüncül olarak incelendi─činde kendini bilme kavram─▒n─▒n hem bilinç yönünden hem de davran─▒┼č yönünden baz─▒ özellikler ta┼č─▒d─▒─č─▒n─▒ görmekteyiz. Yani insan─▒n “Kendini bilen”  vasf─▒n─▒ ta┼č─▒mas─▒ için kendinin ve çevresinin bilincinde olmas─▒ ve do─čruyu/ yanl─▒┼č─▒ muhakeme edebilme özelli─činin olmas─▒ gerekmektedir. Bunun yan─▒nda kendini bilen insan─▒n do─čru davran─▒┼člarda bulunmas─▒ kendi s─▒n─▒rlar─▒n─▒ ve haddini bilmesi; a─č─▒rba┼čl─▒ ve do─čru tespitlerde bulunmas─▒ gerekmektedir.

                Kendini bilmeyi felsefi aç─▒dan de─čerlendirenler, insan─▒n bir hedefe ula┼čmas─▒ için yola ç─▒kmadan önce süreci daha kaliteli ya┼čamas─▒ ve kendisi ile ilgili bilgi sahibi olmas─▒ gerekti─či dü┼čüncesinden yola ç─▒karak tan─▒mlar.  Hem hedef hem de hedefe giden ilk basamak olarak derin ve metaforik bir anlam sergiler ve bu anlamda insan─▒n kendisini bilmeye çal─▒┼č─▒rken hangi araçlar─▒ kullanaca─č─▒ da önem kazan─▒r.

                Kendini bilmek, kendi ile ilgili bilgi sahibi olmak, elde edilen bu veri ile at─▒lacak ad─▒mlar─▒ kendi s─▒n─▒rlar─▒n─▒ bilerek daha sa─čl─▒kl─▒ atmak anlam─▒na da gelir. Hangi olayda nas─▒l tepki verdi─čini alg─▒sal ve duygusal yap─▒s─▒ bak─▒m─▒ndan de─čerlendirip do─čru bir ┼čekilde analiz etmek, ki┼činin davran─▒┼č bak─▒m─▒ndan kendi idealini tespit etmesi ve hayata geçirmesini kolayla┼čt─▒r─▒r.

                ─░┼čte biz de kendini bilme sürecinde;

  • ─░nsan─▒ etkileyen faktörleri,
  • Tetiklendi─či olaylar─▒ nas─▒l alg─▒lad─▒─č─▒n─▒,
  • Bu alg─▒n─▒n do─čru ya da yanl─▒┼č olu┼čunu,
  • ─░radesi ile tercihleri ve bunlar─▒n do─čurabilece─či sonuçlar─▒
  • Sonuçlar─▒n hangi duyguya sebep oldu─čunu, bu duygunun hangi tepki ve davran─▒┼ča dönü┼čebildi─čini
  • Sünnetullâh’─▒n i┼čleyi┼či sürecini derslerimizde vermeye çal─▒┼č─▒yoruz.

                Kendini bilmek, hem insan─▒n ula┼čaca─č─▒ hedefe, huzura ve imana; hem de dünyevi ya┼čant─▒s─▒ndaki ya┼čam sürecini kaliteli hale getirme sürecini h─▒zland─▒r─▒r. Bu aç─▒dan insan ya┼čam─▒n─▒ sorgulayan bir birey olarak ya┼čam─▒n─▒ daha anlaml─▒ hale getirir.

                Kendilik Bilinci Okulu, erdemleri, iyi ve kötü kavram─▒ ile mutluluk kavram─▒n─▒, insan─▒n ahlakl─▒ bir ya┼čam sürmesini ve marifeti bütün ayr─▒nt─▒lar─▒ ile kapsayan bir çat─▒d─▒r. Genel olarak dü┼čünüldü─čünde “Kendini bilmek” kavram─▒, insan─▒n erdemli ya┼čay─▒p ya┼čamad─▒─č─▒n─▒, hedeflerinin do─čru olup olmad─▒─č─▒n─▒ sorgular.  Buradan hareketle kendini bilmek, insan─▒n daha anlaml─▒, iyi hizmet eder ┼čekilde ya┼čamas─▒n─▒n önünü açar ve bizleri bir iman esas─▒ çat─▒s─▒ alt─▒nda toplar.

Böylelikle kendilik bilinci dersleri, ahlaki anlamda insan─▒n üstün bir varl─▒k olma özelli─čini ortaya ç─▒karmaya çal─▒┼č─▒r.